Ważne odkrycie
     Siła zawirowań
     Silnik
     Samolot STOL
     Manewr zakrętu
     Strona główna
     Zatrzymanie


Aby posadzić samolot na pasie startowym, pilot zmniejsza prędkość i opuszcza klapy. Maleje siła nośna, rośnie siła hamująca i samolot rozpoczyna zniżanie. Tuż przed dotknięciem pasa startowego ster wysokości zostaje podniesiony do góry, podobnie jak zespół dodatkowych klap (slotów). W ten sposób zwiększa się powierzchnia nośna i siła nośna na płatach. Dziób samolotu wznosi się do góry, ogon znajduje się teraz niżej. Te działania kompensują negatywny wpływ zmniejszenia prędkości samolotu na wielkość siły nośnej.
Idealne lądowanie polega na tym, że na ułamek sekundy przed dotknięciem ziemi zmniejszający stale prędkość samolot prawie zawisa nad pasem startowym. Do akcji wchodzą następne zestawy klap, zwanych hamulcami aerodynamicznymi. Ich zadaniem jest stworzenie takich zawirowań wokół płata, które powodują natychmiastową redukcję siły nośnej i dalsze zwiększenie sił hamujących.

Bombowiec B2 Stealth jest zaprojektowany tak, by uniemożliwić wykrycie go za pomocą urządzeń radarowych - nie ma na nim praktycznie żadnych ostrych krawędzi. Także kolor maszyny powoduje, że na tle nieba jest ona trudno dostrzegalna.